دیکشنری زبان خودرو
معنی فارسیکلمه انگلیسی
تقریبا -حدودا Approximately
تقاطع-محل اتصال Cross over
عیب یابی کردن Diagnose
پیداکردن Find
چهار مرتبه Fourtimes
هوای تازه Fresh air
گاز Gas
روشن شدن Illuminate
بدون کلید Keyless
مکانیک Mechanic
آینه Mirror
بزرگتر از حد معمول Oversize
قائده - اصول Principle
دوباره ............ Re………..
آرام Slow
لاستیک زاپاس Spare tire
شمع جرقه زنی Spark plug
تای رود -میل رابط فرمان Tie rod
تزیینات داخلی trim
چرخ Wheel
برف پاک کن Wiper
انجام دهنده ی ........……………..er
انجام دهنده ی ........……………..or
اختصار-مخففAbbreviation
غیر عادیAbnormal
بالایAbove
جذب کردن - مستهلک کردنAbsorb
مستهلک کننده -Absorber
شتاب گیری Acceleration
شتاب دهنده (پدال)Accelerator
شتاب سنجAccelerometer
قابل قبولAcceptable
دسترسی-دسترسی پیدا کردنAccess
کد دسترسی - کد سوییچAccess code
تجهیزات جانبیAccessories
مطابق با- طبقAccording to
جمع کردنAccumulate
جمع کننده - آکومولاتورAccumulator
رسیدن- به دست آوردنAchieve
دستیابیAchievement
تایید - تصدیقAcknowledgement
فعالActive
عملگرActuator
هماهنگ شونده- تطابق پذیرAdaptive
اضافیAdditional
اضافیAdditive
تنظیم کردنAdjust
تنظیمAdjustment
آنتنAerial
تاثیر گذاشتنAffect
بعد از - پس از After
دوبارهAgain
در مقابلAgainst
کمکAid
هوایAir
کسیه هوا Air bag
هواگیریAir bleeding
تهویه مطبوع Air conditioner
دریچه های تهویه مطبوعAir flap
نیمه بازAjar
هشدار دادن Alarm
هشدارAlarm
تنظیم کردنAlign
تنظیم Alignment
همهAll
تمام درب هاAll doors
اجازه دادنAllow
قابل قبول - مجازAllowable
جایگزین Alternative
آلترناتورAlternator
آلومینیم Aluminium
جو - محیطAmbient
آمریکاAmerica
آمریکاییAmerican
میانAmong
آمپرAmper
آمپراژAmperage
تقویت کننده - آمپلی فایرAmplifire
تحلیل کردن Analyse
بررسی - تحلیلAnalysis
وAnd
زاویهAngle
آنود دیود +Anode
آنتنAntenna
ضد- خلاف-پادAnti
پاد ساعتگردAnti - clock wise
دزدگیرAnti theft
ضد یخAntifreeze
کاربرد - موارد کاربردیApplication
به کار بردن - اجرا کردنApply
مناسبAppropriate
زیر دستیArm rest
اطرافAround
فلش - جهتArrow
در صورت نیازAs necessary
آسیاAsia
آسیاییAsian
مونتاژ - مجموعهAssembly
کمک کردنAssist
کمکیAssistant
انجمنAssociation
حداقلAt least
حداکثرAt most
همزمان At the same time
در این لحظهAt this moment
به شکل پودر درآمادهAtomization
پودر کردن Atomize
ضمیمه کردن -چسباندنAttach
ضمیمه Attachment
تلاش Attemp
اتوماتیک - خودکارAutomatic
به صورت خودکارAutomatically
خودروAutomotive
کمکیAuxiliary
متوسطAverage
احتراق در منیفولدBack fire
عقبBackward
نشانه - علامت Badge
بالانس - تعادلBalance
بلبرینگBall bearing
اتصال مفصلی (سیبک)Ball joint
بارومترBarometer
فشار بارومتری - فشار جو Barometric pressure
پایهBase
اسادی - بنیادی Basis
باتریBattery
مراقب باشیدBe careful
اطمینان حاصل کنیدBe sure
چراغ جلوBeam
یاتاقانBearing
زیرا- چونکهBecause
قبل ازBefore
شروع کردنBegin
تازه کار - شروع کننده Beginner
شروعBeginning
بژBeige
متعلق بودنBelong
زیرBelow
کمربندBelt
خم کردنBend
خم Bending
بینBetween
دو .........Bi………
سیاه - مشکیBlack
تیغ - تیزیBlade
فیوز تیغه ایBlade type fuse
خالی - بدون استفادهBlank
پیچ هواگیریBleeder screw
ترکیب - ترکیب کردنBlend
نقطه کور Blind spot
وزیدنBlow
دمنده - فنBlower
دمیده شدهBlown
فیوز سوخته Blown fuse
آبیBlue
بدنهBody
پیچBolt
کاپوتBonnet
تقویت کردنBoost
بالا آمدن Boot
سوراخ کردنBore
پایینBottom
نقطه مرگ پایینBottom Dead Center
دکمه Botton
جعبه Box
پرانتزBracket
ترمزBrake
کالیبر ترمزBrake calliper
خط ترمز-مسیر ترمزBrake line
لنت ترمزBrake pad
ترمزیBreakage
روشنBright
روشناییBrightness
بروشورBrouchure
قهوه ایBrown
حبابBubble
قلاب - بست Buckle
لامپBulb
سپرBumper
سرقت - دزدگیرBurgular
سوختن Burn
سوخته شده Burnt
بوشBush
پروانه Butterfly
خریدنBuy
بوق زدنBuzz
بوق Buzzer
بوسیله یBy
کنار گذرBy pass
در پوشCab
روکش سیمCable cab
کروکیCabroliet
تنظیم کردنCalibrate
تنظیمCalibration
کالیبر ترمزCalipper
نامیده شده Called
میل سوپاپCamshaft
کنیسترCanister
خازنCapacitor
گنجایش - ظرفیت Capacity
خودروCar
کربن Carbon
دی اکسید کربن Carbon dioxide
مونواکسید کربن Carbon monoxide
شناسایی بوسیله کارت Card detection
آنتن شناسایی کارتCard detection aerial
کارت ریدر Card reader
محتاط -با دقت Careful
با احتیاطCarefully
بی احتیاطCareless
با بی احتیاطیCarelessly
بار Cargo
انجام دادنCarry out
کاتالوگCataloque
کاتالسیتCatalyst
طبقه بندی کردنCategorize
دسته - طبقه Category
کاتود دیود - Catode
به دلیلCause
احتیاط - هشدارCaution
سقفCeiling
سلول -بخشCell
مرکزیCentaral
مرکزCenter - Centre
زنجیرChain
تغییر دادن Change
شارژکردنCharge
سیستم شارژCharging system
شاسیChasis
چک کردن -برسسی کردنCheck
اشاره مختصر به Cheep
چینChina
چینیChineese
چیپ - تراشهChip
انتخابChoice
ساساتChoke
انتخاب کردنChoose
مدار Circuit
گیره - بند Clamp
طبقه بندی کردنClassify
تمیز کردن - تمیزClean
شفاف - تمیزClear
آب و هواClimate
شرایط جویClimate condition
ساعتClock
ساعتگردClock wise
بسته Closed
مدار بسته Closed loop
صفحه آمپرCluster
زغالCoal
نشستن کدCode inhabitting
ضریب Coefficient
چسبیدگی - توالی مطالبCoherence
کویل-سیم پیچCoil
سردCold
دمنده هوای خنکCold air blower
قابل انفجار Collapsable
منفجر شدنCollapse
برخورد Collision
ستونColumn
ترکیبCombination
ترکیب کردنCombine
محفظه احتراقCombustion
آسایش - راحتComfort
راحتComfortable
دستورCommand
ارتباط برقرار کردن Communicate
ارتباطCommunication
مقایسه گردنCompare
مقایسهComparison
اجزا Compartement
قطب نماCompass
به صورت کاملCompeletely
جبران کردن Compensate
جبران Compensation
اجزا Components
فشرده شدهCompressed
فشردهCompression
نسبت تراکمCompression ratio
چگالیدن Condense
چگالنده - کندانسورCondensor
شرایطCondition
هادیConductive
پیکره بندی Configuration
وصل شدنConnect
شاتونConnecting rod
ارتباطConnection
کانکتورConnector
در نظر گرفتنConsider
با توجه بهConsidering
شامل شدن Consist
ساختمان - نحوه عملکرد Construction
مصرف Consumption
ارتباط - کنتاکت Contact
شامل-محتواContent
ادامه دادنContinue
کنترل- کنترل کردنControl
Convectional
قابل تبدیلConvertible
راحتیConvinience
سردCool
مایع خنک کننده Coolant
فن خنک کنندهCooling fan
گوشهCorner
پیچیدن Cornering
اصلاح کردن - صحیحCorrect
اصلاحCorrection
اصلاح کننده Corrector
زنگ زدگی - خوردگیCorrosion
شمارنده - برعکسCounter
پاد ساعتگرد Counter clock wise
کشورCountry
کوپهCoupe
آینه بغلCourtesy mirror
کنترل چراغهای آینه بغلCourtesy mirror light control
ترک - شکافCrack
کارترCranck case
میل لنگCranckshaft
جرثقیلCrane
تصادفCrash
خودروهای مجهز به قفل دیفرانسیل Cross over utility vehicle
کروز کنترلCruise control
انباشته Cumulative
حاضر - جاریCurrent
پرده Curtain
کوسن -متکا - پشت سریCushion
مشتریCustumor
کات آف - قطع Cut off
سیکل - چرخهCycle
سیلندرCylinder
بلوک سیلندرCylinder block
آسیبب زدن - آسیب دیدن Damage
آسیب دیدهDamaged
جذب کردن - مستهلک کردنDamp
استهلاک - میرا کنندگیDamping
اطلاعات Data
تحلیل آطلاعات Data analysis
تاریخ Date
نقطه مرگ Dead center
قفل ثانویه Dead lock
کاهش شتاب Decelration
کاهش دادنDecrease
کاهش Decreasing
پیش فرضDefault
نقص - عیب Defect
معیوبDefective
مه شکنDefogger
تغییر شکل دادنDeform
تغییر شکل - دفرمگیDeformation
گرم کن شیشهDefroster
مایع ضد یخ Deicer
تآخیرDelay
تحویل دادنDeliver
تحویل داده شدهDelivered
تحویلDelivery
تقاضا - درخواست کردنDemend
بستگی داشتن بهDepend on
وابستهDependant
فشار دادنDepress
شرح دادنDescribe
شرح - توضیحDescription
شناسایی کردنDetect
شناساییDetection
دو اتمی di………
عیب یابی کردنDiagnose
عیب یابیDiagnosis
دیاگرام - نمودارDiagram
قطرDiameter
دیزل - گازوییلیDiessel
اختلافDifference
مختلفDifferent
سخت - دشوارDifficult
عددDigit
اندازه - ابعادDimension
دیودDiod
نواریDipstick
مستقیم Direct
جهتDirection
کثیفی - رسوب Dirt
جدا کردن -خلع تجهیز کردنDisarm
دمونتاژ کردن Disassembly
جابجاییDisplacement
صفحه نمایش - نمایش دادنDisplay
ناتوان Dissable
قطع کردنDissconnect
از گیر درآوردنDissengage
آزادسازی Dissengagement
مسافتDistance
تشخیص دادنDistinguish
توزیع کردن - پخش کردنDistribute
پخش کننده - دلکوDistributer
پخش - توزیعDistribution
انجام دادنDo
مدرکDocument
مستند Documentary
مستند سازیDocumentation
مستند شده Documented
بومیDomestic
دست نزنیدDon't touch
دربDoor
دوبل - دوتاییDouble
دو جهته - دو طرفهDouble post
پایینDown
پایین دست - پایینیDownstream
آب گذر Drain
چکه - چکه کردن Drip
درحال چکه Dripped
نور بالای لحظه ای Dripped beam headlight
محرک با سیم برقی-رته انداز برقیDrive by wire
قابلیت رانندگیDriveability
متحرک Driven
محرکDriver
سیستم درب راننده بدون تماس دستDriver 's door hands free
کاسه چرخ Drum
دوگانه - دوتایی Dual
گرد و خاک Dust
گردگیرDust cover
وظیفه - کار Duty
چرخه کاریDuty -cycle
زاویه داولDwell
دینامیکی - حرکتی Dynamics
زمین Earth
شرقEast
راحت - آسان Easy
لبه Edge
تآثیر Effect
الکتریکیElectrical
الکترومغناطیسElectromagnetic
اضطراری- اورژانسیEmergency
ترمز اضطراریEmergency brake
انتشار - آلاینده Emission
خالیEmpty
فعال کردنEnable
انرژیEnergy
درگیر بودن - اشغال بودن Engage
درگیر Engaged
درگیریEngagement
موتورEngine
ظرفیت موتورEngine capacity
انگلیسیEnglish
تقویت کردن - بهبود دادن Enhance
تقویت - بهبود - افزایش Enhancement
مطمئن شدن Ensure
وارد کردن - وارد شدن Enter
اطراف - محیط -محیط زیست Envirnoment
تجهیزات Equipment
معادلEquivalent
پاک کردن Erase
برآورد کردن - تخمین زدنEstimate
برآورد - تخمین Estimation
اتیلEthyl
اتیلن Ethylene
گلیکول اتیلن Ethylene glycol
اروپاEurope
اروپاییEuropian
تبخیر کردن - تبخیر شدن Evapourate
تبخیر شونده Evapourative
آلاینده های تبخیریEvapourative Emission
اواپراتور Evapourator
هرEvery
هر دفعه Every time
فراتر رفتن - تجاوز کردنExcced
به جزExcept
مازاد - اضافیExcess
مبادله کردنExchange
اگزوزExhaust
گازهای خروجی از اگزوزExhaust gas
خارج کردن -خروج Exit
خارج کننده Exitor
توسعه دادن - فراتر رفتنExpand
انبساطExpansion
در معرض قرار دادنExpose
خارجیExternal
ناموفقFail
خطاFailure
تسمه فن Fan belt
بستن Fasten
خصوصیات Feature
باز خوردFeedback
گلگیرFender
پر کردن Fill
فیلتر - صافی Filter
آچار فیلترFilter wrench
صاف کردن - فیلتر کردن Filtering
آتشFire
ترتیب احتراقFiring order
سازگار - مناسب - اندازه Fit
فیت شده - مناسب شده -Fitted
ثابت کردن - ثابت Fix
شعله آتشFlame
فلپ - روکش پلاستیکی هدایت بادFlap
فلش زدن -چشمک زدن Flash
مسطح Flat
لاستیک صافFlat tire
جریان Flow
جریان سنجFlowmeter
مایع Fluid
گداختگی-شار-جاری شدنFlux
فلایویل - چرخ طیار Flywheel
ریموت هوشمند Fobe
نگه دارنده ریموت هوشمند Fobe holder
مه Fog
لامپ مه شکن Fog lamp
چراغ مه شکن Fog light
تا کردن - خط تا Fold
پا - فوت foot
چراغ های داخل اتاق Footwell lights
نیرو Force
جلوForward
پیداشده Found
چهار چوب - قابFrame
فرکانس Frequency
تازهFresh
اصطحکاکFriction
اصطحکاکیFrictional
نیروی اصطحکاکیFrictional force
جلوFront
صندلی جلوFront seat
بخار شیشه ها Frost
سوختFuel
ریل سوخت Fuel rail
کاملFul
فیوز Fuse
گالوانیزه Galvanized
فاصله Gap
گاراژGarage
جک های صنعتیGarage jack
واشر - درزگیرGasket
بنزین Gasoline
دریچه - دروازه Gate
چرخ دنده Gear
جعبه دنده - گیربکسGearbox
عمومیGeneral
ژنراتورGenerator
اصلی - واقعیGeniuine
شیشه Glass
جهانی Global
دستکشGlove
محفظه داشبوردGlove compartement
خاموش کردن Go OFF
روشن کردنGo ON
خاکستریGray
روغن کاری کردن Grease
روغن کاری - روانکاریGreasing
سبز Green
شیار - کانال Groove
زمین Ground
اندازه - درجه - وسیه اندازه گیریGuage
گیت - راهنما - راهنمایی کردنGuide
ژیروسکوپ - شتاب سنجGyroscope
نصف - نیم Half
دستhand
ترمز دستیHand brake
کتاب راهنماHandbook
دستگیره Handle
حسگر تشخیص لمس دستگیره دربHandle presence detector
بدون استفاده تز دستHands free
سخت - دشوارHard
سخت افزار Hardware
آسیب - ضررHarm
مضر - زیان آورHarmful
بی ضررHarmless
دسته سیمHarness
خطرHazard
لامپ خطر - فلاشرHazard lamp
لامپ خطر - فلاشرHazard light
خطرناک Hazardous
اچ شکل H-bar
جک (بالابر)های اچ شکلH-bar lift
سرسیلندرHead cylinder
لامپ های اصلی Head lamp
تراز کردن لامپ های اصلیHead lamp leveling
پشت سریHead rest
صفحه نمایشگر مجازی Head up display
سلامتیHealth
شنیده شده Heard
گرماHeat
صندلی مجهز به گرمکنHeated seat
گرمکنHeater
گرم کردنHeating
بلندیHeight
بلندترHigher
سرعت بالاHigh-speed
لولا - مفصلHinge
تاریخچه History
نگه داشتنHold
نگه دارندهHolder
سوراخ - حفرهHole
کاپوتHood
افقیHorizontal
بوقHorn
اسب بخارHorse power
شلنگ - لوله Hose
داغHot
ساعتHour
هوزینگ - محفظه Housing
هاب - محفظه تقسیمHub
مرطوبHumid
رطوبت Humiditiy
دومولده - برقی هیروکربنیHybrid
هیدرولیک Hydraulic
هیدروژن Hydrogen
آی سیIC
مشخصه Identification
آرام - دور آرام Idle
جرقه Ignition
بار - ظرفیت جرقه زنی Ignition load
روشناییIllumination
فرو بردن - غوطه ور ساختنImmerse
فوری -بی درنگ Immidiate
بلافاصله Immidiately
تآثیر - ضربه Impact
امپدانسImpedance
مهمImportant
غیر ممکن Impossible
درIn
در صورت In case of
در حال انجام In progress
غیر فعالInactive
غلط - نادرست Incorrect
افزایش دادن Increase
افزایشIncreasing
مستقلIndependent
شاخصIndex
علامت - نشانه Indiation
نشان دادن Indicate
نشانه - علامت Indication
شاخص - مقیاس - اندیکاتور Indicator
غیر مستقیم Indirect
اینرسی - تمایل به سکون Inertia
متورم Inflated
اطلاعات Informaion
ساکن - در مکان خود قرار گرفته Inhabit
مقدار دهی اولیه Initialize
پاششInjection
انژکتور - وسیله پاششInjector
صدمه - آسیب - آسیب دیدگیInjury
درونی - داخلیInner
ورودیInput
وارد کردنInsert
درون Inside
تابش Insolation
سیدگی کردن - بازرسی کردنInspect
بازرسی - رسیدگی - معاینه Inspection
صفحه آمپرInstrument cluster
ناکافیInsufficiant
عایق - عایق گذاری Insulation
تنفس - مکش Intake
ادغام کردن - کامل کردنIntegrate
یکپارچه - متحد Integrated
هوشIntelligence
هوشمند Intelligent
شدت - قوت Intensity
بهم وصل کردن Interconnect
اتصال به همInterconnection
متناوب - نوبتیIntermittent
داخلیInternal
آینه وسطInternal rear view mirror
بین المللی International
به - به سویInto
نامعتبر Invalid
ژاپنJapan
ژاپنیJapaneese
جت-پرتاب-فواره-دهانه Jet
نگه داشتن Keep
نگه داشته شدهKept
کلید - سوییچ Key
وظیفه کلید -ماموریت کلیدKey assignment
تعریف کلید Key learning
تعریف کلید -برنامه ریزی کلیدKey programming
بدون کلید Keyless
معکوس کشیدن Kick down
جنبشی - حرکتی Kinetic
کلید تیغه ای knife key
سوییچ تیغه ای Knife switch
دستگیره Knob
ضربه - ضربه زنی Knock
کره Korea
کره ای Korean
کمبود - عدم - نداشتن Lack
کمبود - عدم - نداشتن Lackage
لامپ Lamp
مسیر - مجرا - راه باریکLane
مجرای خروجیLane daparture
سیستم هشدار خروج از مسیر (لاین)Lane daparture warning system
زبان Language
تسمه - ضربه Lash
آخرین - طول کشیدن Last
لچ - چفت - ضامن Latch
ترتیب - طرح بندیLayout
سرب Lead
دارای سربLeaded
نشت - نشت کردن Leak
نشتیLeakage
ضعیف - رقیقlean
ال ای دیLED
چپ - از دست رفتهLeft
قانون گذاری-قرار داد گذاریLegislation
طولLength
کمتر از Less than
مرحله - سطح- میزانLevel
لیور - اهرمLever
لامپ (چراغ)پلاکLicence lamp
مجوز - پلاکLicense
بالابر - بالا بردن Lift
سبک - نور -روشناییLight
فندکLighter
سیستم روشناییLighting system
محدود کردن -حد -محدودیت -Limit
محدود شده Limitted
اتصال Linkage
مایع Liquid
مایع شده Liquified
بار -بارگذاری - وزن Load
موقعیت Location
قفل - قفل کردن Lock
طولانی Long
طولیLongitudinal
شل کردن - باز کردن Loosen
گم کردن - از دست دادن Loss
از بین رفته - از دست رفته - گم شده Lost
سرعت پایین Low-speed
ماده روانکاری - ماده روغن کاریLubricant
روانکاری- روغن کاریLubrication
بار - وسیله Luggage
آهنربا Magnet
Magnet plug
آهنرباییMagnetic
اصلیMain
چراغ های اصلی جلو Main beem Head light
مراقبت - نگهداری Maintaintance
مدیریت کردن Manage
مدیریتManagement
منیفولد Manifold
دستی Manual
تولید کردن Manufacture
تولید کننده Manufacturer
جرمMass
اصلی Master
سیلندر اصلی ترمزMaster cylinder
همخوانی داشتن -تطابق-مچ-مسابقه Match
ماده Material
ماکسیمم- حداکثرMax
ماکسیمم- حداکثرMaximum
متر (اندازه گیری)Measuring tap
مکانیکیMechanical
مکانیزم Mechanism
به حافظه سپردن Memorise - Memorize
حافظه Memory
پیغام Message
مترMeter
روش Method
میکرو - ریزMicro
میکرومترMicrometer
میکرو سوییچ Microswitch
مسافت پیموده شده بر حسب مایل Milage
مینیموم - حداقلMin
مینیموم - حداقلMinimum
منفی -منها Minus
دقیقه Minute
چراغ آینه Mirror light
کنترل چراغ های آینه Mirror light control
احتراق غلط (نادرست -ناقص)Misfire
عدم تطابقMismatch
از دست رفته Missing
غبار Mist
مجرای ترکیب کننده سوخت و هوا Mixing flap
مدل Model
سال ساخت مدلModel year
اصلاح - تعدیل Modification
اصلاح کردن - تغییر دادنModify
واحدModule
رطوبت Moisture
کنترل کردن -نظارت کردن -مانیتور -صفحه نمایشMonitor
نظارت - کنترلMonitoring
تک....Mono……..
ماهMonth
بیشترMore
بیشتر ازMore than
حرکتMotion
در حرکت - محرک Motive
سوار کردن - -نصب کردن Mount
نصب - استقرارMounting
حرکت کردن - حرکت دادن Move
حرکت Movement
در حال حرکت Moving
صدا خفه کن - منبع اگزوزMuffler
نقص -بد عمل کردن Malfunction
چند منظورهMulti - function
چند منظورهMulti purpose
مولتی مترMulti-meter
متعدد - چندگانه Multiple
بی صدا - ساکت Mute
طبیعیNatural
جهت یابیNavigation
لازم - ضروری - واجبNeccessary
سوزن Needle
منفیNegative
شبکه Network
عصبی (مربوط به شبکه های عصبی )Neural
هرگزNever
جدیدNew
بعدیNext
نیتروژن Nitrogen
بدون ارتباط - قطع ارتباطNo communication
گره - محل اتصالNode
صر و صدا- صدای مزاحمNoise
عایق -نارساناNon-conductive
شمال North
در دسترس نیست Not in use
توجه - توجه کردن Notice
شماره Number
مهره Nut
اورینگO -Ring
موضوع-شئ -هدفObject
اکتان Octan
اودومتر -دکمه روی صفحه آمپرOdometer
اOf
خاموشOFF
اهم -واحد مقاومتOhm
اهم متر -مقاومت سنجOhmmeter
روغنOil
گازوییلOil gas
دهانه روغن -فواره روغنOil jet
کارتلOil pan
قدیمیOld
رو - روی On
روشن ON
یک مرتبهOnce
یک طرفهOne way
برروی Onto
تقویت کننده عملیاتی -آپ امپOP AMP
مدار بازOpen loop
عمل کردن - راه انداختن Operate
عملیاتOperation
عملگر -راه اندازOperator
نوری -چشمی - بصریOptical
گزینه - انتخاب - اختیارOption
یاOr
نارنجیOrange
اریفیس - مجرا Orifice
اصلی Original
دیگرOther
خارج - بیرون Out
بیرون از .....Out of the………
خروجیOutput
بیرونOutside
بیرونی - خارجیOutter
روی - بالایOver
بیش از حد شارژکردن Over charge
فوقانی - بالاییOver head
بیش از حد گرم کردن Over heat
سرعت غیر مجاز- سرعت بیش از حدOver speed
حرارت بیش از حد Over temp
حرارت بیش از حد Over temprature
بیش از حد آوانس شده Overadvanced
سراسر - روی هم رفته - به طور کلیOverall
بیش از حد شارژشدن Overcharging
میل بادامک فوقانیOverhead camshaft
حرارت بیش از حد Overheating
بیش از حد ریتارد شده Overretarded
اوور استیر -بیش فرمانیOversteer
اکسیژن Oxygen
پد - تشک - پشتیPad
رنگ - رنگ کردنPaint
پنل- تابلو - قطعه Panel
موازیParallel
پارامتر Parameter
قطعه - بخش - جزءPart
شماره قطعه Part number
ذره - جزءParticle
مسافرPassenger
الگوPattern
نقطه اوجPeak
اوج تا اوج Peak to peak
انجام دادن Perform
کارایی - انجام Performance
پیرامونی - محیطیPerimetric
دائمیPermenat
آسیاییPersian
مداوم - مقاوم - ماندگار Persistant
نفر-شخصPerson
شخصی Personal
بنزینیPetrol
پیچ گشتی چهار سوPhilip screw driver
فوتو سل - واحد نوریPhotocell
ستون - پایه Pillar
پین Pin
فضای کم - جای تنگ -اندکPinch
طرح - نقشه Plan
صفحه - بشقاب -بشقابک Plate
مثبت - جمع Plus
نقطه Point
قطبPole
مکان - موقعیت Position
موقعیت یابیPositioning
سیستم موقعیت یابیPositioning system
مثبت Positive
ممکن Possible
دلیل های ممکن-احتمالات ممکن Possible causes
تعویق- به عقب انداختنPostponation
تاخیر انداختن - به تعویق انداختن Postpone
بالقوه - درونی -پتانسیلPotential
پتانسیومتر Potentiometer
قدرت Power
منبع تغذیه Power supply
انتقال قدرت Power train
سیستم حرکتت دهنده شیشه هاPower window
پیش......Pre.......
پیش گرمایشpre heating
پیش جرقه Pre ignition
احتیاطPrecautions
اجازه - اجازه دادن premit
آماده کردن - مهیا کردن Prepare
آماده سازیPrepration
فشار دادنPress
فشارPressure
پیش کشنده Pretensioner
جلوگیری کردن Prevent
جلوگیری Prevention
پیش زمینهPreview
قبلیPrevious
ابتدایی - مقدماتی Primary
اولویت Priority
پرآب - سیم Probe
مشکلات - نقص هاProblems
روند - فرایند -پردازش کردنProcees
پردازشProcessing
تولید - ساخت Production
سال ساخت - سال تولید Production year
برنامه - برنامه دادن program
برنامه ریزیProgramming
پیشرفت - پیشرفت کردن Progress
طولانی کردن -امتداد دادنProlong
مناسبProper
به طور مناسبProperly
محافظت کردن Protect
محافظت شده Protected
محافظ سر باتری منفیProtected negative battery
محافظ سر باتری مثبت Protected positive battery
محافظت Protection
تقریبآProximately
چراغ زیرین خودرو Puddle lamp
کشیدنPull
پولی Pulley
پالس - ضربان -نبض Pulse
خریدن Purchase
هدف Purpose
هل دادن Push
قرار دادن - گذاشتن Put
کیفیت Quality
مقدار Quantity
ربعQuarter
سریعQuick
به سرعتQuickly
رادیاتور Radiator
درب رادیاتورRadiator cap
رادیوRadio
امواج رادیوییRadio wave
شعاعRadious
ریل - مسیر Rail
باران Rain
بارانیRainy
رندوم - شانسیRandom
رنج - محدوه Range
سریع Rapid
به سرعتRapidly
سهم Ration
عکس العمل Reaction
عقبRear
دلیلReason
ضبط -ضبط کردن Reccord
پذیرشReception
دوباره بررسی کردن Recheck
دوباره به چرخش افتادن Recirulation
دریافت کننده Reciever
تکیه کردن - لمیدن Recline
شناختن Recognize
توصیه کردن - پیشنهاد دادن Recommend
توصیه - پیشنهادRecommandation
توصیه شده Recommended
بازیابی کردن Recycle
بازیابیRecycling
قرمزRed
کاهش دادن Reduce
کاهش Reduction
مراجعه کردن Refer
رجوع به Refer to
مرجع Reference
بارتاب کردن Reflect
بازتابReflection
خنک کردن - سرد کردن Refrigrate
خنک کاری -سردکنندگیRefrigration
یخچالRefrigrator
ثبت کردن Register
ثبتRegistration
تنظیم کردن Regulate
رگولاتور - تنظیم کننده Regulator
نسبیRelative
رله Relay
آزاد کردن - رها کردن Release
سوپاپ اطمینان Relief valve
ریموت - کنترل کننده Remote
برداشتن - حذف کردن Remove
بردارنده - خارج کننده Remover
تعمیر کردن Repair
تکرارکردنRepeat
تکراریRepeated
به صورت تکراریRepeatedly
نتیجه Resault
ذخیره - ذخیره کردنReserve
مخزن Reservior
مقاومت Resistance
وضوح Resolution
جوابResponse
استراحت کردن - وسیله استراحت Rest
نگهداری -محافظت Restraint
انقباض -استردادRetraction
دوباره استفاده کردن Reuse
معکوس - برعکسReverse
رئوستا Rheostat
غنی Rich
راست -درست Right
صلب -خشن -سفتRigid
اتصالات (لولا) صلبRigid bonnet
شستشو Rinse
جاده - مسیر- راهRoad
رول بار - میله های محافظRoll bar
چرخش ناگهانی خودروRoll over
رولربرینگRoller bearing
سقفRoof
چرخیدن Rotate
روتور -چرخنده Rotor
سفت - سخت -خشن Rough
ردیفRow
لاستیک Rubber
اجرا - اجرا کردن Run
در حال اجرا Running
زنگ زدن - زنگ زدگیRust
اسکن - اسکن کردن Sacn
امن -مطمئنSafe
امنیت Safety
کمربند ایمنی Safty belt
رنگ گلبهیSalmon pink
مشابه Same
شن - سنباده زدنSand
ماهواره Sattelite
ذخیره سازیSaving
وسیله اسکن Scan tool
صفحه نمایشScreen
پیچ Screw
پیچ گشتی دو سو Screw driver
سفت کردن پیچScrewing
پنل بین شیشه جلو و کاپوت Scuttle panel
آب بندی کردن Seal
آب بندیSealing
جستجو کردن Search
ثانیهSecond
دومی -ثانویهSecondary
بخش - واحد Section
امن -مطمئن-تضمین شده Secure
سدانSedan
انتخاب کردنSelect
انتخابSelection
سلکتور - انتخاب کننده Selector
خود Self (1)
سیم پیچ - سلفSelf (2)
خود عیب یابیSelf diagnosis
نیمه هادیSemiconductive
فرستنده Sender
سنسور - حسگرSensor
جداکردن Separate
جداکننده Separater
ترتیب -توالی Sequence
سری - پشت سرهم -متوالیserie
سرویس -خدمتService
تنظیم کردن Set
چندین Several
تیزSharp
سپر - حفاظ Shield
جابجا کردن -تغییر وضعیت دادن Shift
اهرم تغییر وضعیت دنده Shift liver
شیم Shim
شوک دادن - شوک Shock
کمک فنر -جذب کننده ضربه Shock absorber
کوتاه Short
اتصال کوتاهShort circuit
نشان داده شده Shown
بستن Shut
سمت - طرف - کناره Side
آنتن های کناریside sattelite
همزمان - متقارن Simiultaneous
تک - تنها Single
تک نقطه ایSingle post
آژیرSiren
شل - ضعیف - شل کردن -فرو نشاندنSlack
ضربه زدن Slap
پیرو Slave
لغزش - لغزنده Slide
کمی - اندکیSlightely
لغزش - سر خوردن Slip
لغزندگیSlipage
لغزندهSlipping
مجرا -- شکاف - چاکSlot
آرامSlow
به آرامیSlowly
هوشمند Smart
کلید هوشمند Smart key
صاف - هموار Smooth
برفSnow
نرم افزارSoftware
سولونویید Solenoid
خورشیدی Sollar
صدا Sound
منبع Source
جنوبSouth
فضا - مکانSpace
یدکیSpare
لاستیک یدکی (زاپاس)Spare tire
جرقه Spark
فاصله بین دهانه شمع Spark plug gap
بلندگو Speaker
ویژه Special
تنظیمات ویژه Special function
ویژه Specific
مشخص شده - تعیین شده Specified
سرعت سنج Speedometer
چرخش-چزخیدن Spin
محور Spindle
اسپورت - ورزشی Sport
فنرSpring
جرقه زدن -آتش گرفتنSquib
ثبات - پایداری Stability
پایدار Stable
استاندارد Standard
شروع کردن - استارت Start
شروع کننده Starter
ایستایی -در حال سکونStatics
خودروهای استیشن Station
خودروهای استیشن واگنStation wagon
وضعیت - موقعیت - حالت Status
ثابت - مداوم - استوارSteady
سرقت - دزدیدن Steal
بخار - بخار کردن Steam
فرمانپذیری کردن - هدایت کردنSteer
فرمانSteering
جعبه فرمان Steering box
مرحله - قدم Step
ایست-وایسادنStop
چراغ ترمزStop lamp
نگه داری کردن Store
نگه داری شده Stored
درست کردن -مرتب کردن - صاف کردن Straighten
دو رنگ Stripes
ضربه - حرکت - ...زمانه Stroke
قوی - محکمStrong
چسبیدهStuck
حرکت جسمی زیر مایع Submarining
فرعی - کمکی Subsidiary
ماده - جنس - شئSubstance
اساسی - مهم - قابل توجهSubstantial
تعویض - تعویض کردن - جابجا کردن Substitue
موفقSuccessful
با موفقیت Successfully
چنین - اینطور Such
مثلSuch as
کافی Sufficient
سولفور - گوگردSulfer
سوپر شارژر Supercharger
مکملSupplemental
عرضه شده - تآمین شده Supplied
تآمین کردن - ذخیره کردن Supply
رله تغذیه Supply relay
سطح Surface
اطرافSurround
محیط - اطرافSurrounding
معلق کردن Suspend
تعلیق - فنربندیSuspension
سیستم تعلیق (فنربندی)Suspension system
تابستانSummer
علامت - نشانهSymbol
علامت - نشانهSymptom
سنکرون - هماهنگ شده Synchrone
سنکرون کردن - هماهنگ کردن Synchronize
عمل سنکرون - هماهنگی Synchronizitaion
تاکومتر - دکمه روی صفحه آمپر Tacho meter
انتهای خودرو Tail
درب صندوق عقب Tail gate
چراغ های عقبTail lamp
نوار - با نوار بستن Tape
فنی Technical
دندانه ها Teeth
موقت Temporary
دماTempreture
تنش Tension
ترمینالTerminal
ازThan
دزدی - سرقت Theft
حرارتی Thermal
ترمیستور Thermistor
ضخامت Thickness
قلاویز کردن-رشته -شیار -Thread
سه بار Threetimes
دریچه گاز Throttle body
شیر برقی (سوپاپ)دریچه گاز Throttle valve
از طریق - بواسطه Through
نیروی پرتابی -نیروی فشاری Thrust
سفت کردن -بستن Tighten
کجی -تمایل -شیب حرکت بالا به پایین Tilt
زمانTime
زمان بندیTiming
نوک - رآسTip
تایر - چرخ Tire
باهمTogether
تولرانس -اختلاف Tolerance
ابزار- وسیله Tool
دندانهTooth
بالاTop
نقطه مرگ بالاTop Dead Center
گشتاورTorque
مبدل گشتاور -تورک کنورتور Torque convertor
پیچشیTorshion
لمس کردن Touch
یدک کشTow
به سمت - به طرفToward
فاصله ترک (فاصله بین چرخ های عقب)Track width
کشش - چسبندگیTraction
جعبه دنده دیفرانسیل سرخود Transaxle
مبدلTransducer
ترانزیستور Transistor
جعبه دندهTransmission
کد سوییچ (ریموت)Transmiter code
ریموت Transmitter
ترانسپوندرTransponder
عرضی-متقاطع Transverse
آجtread
ماشه - گیره -قلاب -پاشنه trigger
مسافت سنج(دکمه روی صفحه آمپر)Trip meter
سه گانه - سه تایی Tripple
مشکل - خطا Trouble
کد خطاTrouble code
عیب یابی Troubleshooting
کامیون - بارکشTruck
تیوب - لوله - لوله ای Tube
توربین Turbine
توربو شارژر Turbocharger
خاموش کردن Turn OFF
روشن کردن Turn ON
غلتاندن - برگرداندن Turn over
چراغ راهنماTurn signal
توییتر -بلندگوهای کوچکTweeter
دو بارTwice
دوقلو - دو گانه Twin
پیچیدگی - تاب -تاب برداشتن Twist
نوع - مدل - تایپ کردنType
ناتوان Unable
نارساناUnconductive
زیر - پایین Under
چراغ های زیر کاپوت Underhood lamp
کم فرمانیUndersteer
بعهده گرفتن - متعهد شدنUndertake
واحدUnit
واحد کنترل Control Unit
بدون سرب Unleaded
باز کردن Unlock
تا زمانیکه Untill
بالا Up
بالاییUpper
بالا دستی Upstream
شهری - بین شهریUrban
استفاده کردن - استفاده Use
مفید - سودمند Useful
مضر - بدون فایده Useless
ابزار - سود -فایده Utility
استفاده - بهره برداری - مصرف Utilization
استفاده کردن - به کار گرفتن Utilize
خلا Vaccum
معتبر Valid
معتبر ساختن قانونی کردن Validate
مقدار - ارزش Value
سوپاپ - شیرValve
بخار - بخار کردن Vapour
عمل بخار شدن Vapourization
متغیر Variable
متغیرها Varients
خودرو Vehicle
نگهدارنده خودرو - ترمز دستی Vehicle hold
دریچه Vent
تهویه - تهویه مطبوعVentilation
هواکشVentilator
ورژن - سری Version
عمودی Vertical
رسیدگی کردن - مقابله کردن Vertify
مخزن Vessel
لرزیدن - ارتعاش کردن Vibrate
لرزش - ارتعاش Vibration
نظر - دید - نما View
بنفشViolet
گرانروی Viscosity
دید - میدان دیدVisiblity
قابل دیدن Vissible
صدا - صوت Voice
حجم VOL
ولت Volt
ولتاژVoltage
ولت سنجVoltmeter
حجم Volume
صبر کردن Wait
گرم - گرم کردن Warm
گرم کن - گرم کننده Warmer
هشدار دادن Warn
هشدار Warning
شستن Wash
واشر Washer
موج - باد Wave
مومWax
ضعیف Weak
غربWest
فاصله ویل بیس (فاصله بین چرخ های سمت راست یا چپ )Wheel base
سفید White
کاملا باز Wide open
پهنا Width
شیشه جلو Wind screen
شیشه جلو Wind shield
پنجره Window
زمستان Winter
سیم - وایر Wire
طبق Wishbone
با With
در داخل - در مدت Within
بدون Without
آچار - آچار فرانسه Wrench
سال Year
زرد Yellow
صفر Zero
ناحیه - محدوه - منطقه Zone

دیکشنری زبان فنی خودرو

لطفا کلمه مورد نظر خود را به جهت دریافت معادل مورد نظر در قسمت جستجوی  کلمات تایپ نمائید 

نتیجه به شکل  اتوماتیک به شما نمایش داده میشود

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش